Đăng nhập
Nội dung
YMG Giới thiệu
Tài trợ
Dành cho cảm xúc
Ý nghĩa với những lời yêu thương
Viết mong muốn và lời chúc của bạn ở dưới nha
500
Shop Sinh viên
Tìm phòng trọ
Gia sư 8910+
Danh mục bài viết
You & Me - Tin tức
Tin tức mới của Y&M
Tư vấn tìm nhà trọ
Hỗ trợ các bạn phương pháp tìm kiếm nhà trọ tốt nhất
Hướng dẫn sử dụng website
Hướng dẫn sử dụng website dễ dàng, đơn giản !
Tin tức
Cập nhật thông tin chính trị, văn hóa, xã hội
Sự kiện
Tất cả các sự kiện của YMG
Kinh nghiệm học tập
You & Me Group
  1. Tôn trọng tự do cá nhân là ứng xử You & Me
  2. " You trước Me sau " là tinh thần You & Me
  3. You thành công khi chúng ta thành công
  4. Hiệu quả là tôn chỉ hoạt động
  5. Năng động là tác phong làm việc
  6. Sáng tạo quyết định sự tồn tại
  7. Đoàn kết là quy tắc sống
  8. Học hỏi là người You & Me
  9. Chuyên nghiệp là khao khát
  10. Lợi ích chỉ là hệ quả
Welcome to YMG !
Truyện cười
Tư vấn
Đăng bài

Trách nhiệm tham gia

8

  TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

 

1.     Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu công việc mà nhóm đề ra.

2.     Chấp hành đầy đủ các quy định chung đối với thành viên của You & Me Group.

3.     Giúp đỡ các thành viên khác trong quá trình hoạt động.

4.     Hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên mới, hoặc ít kinh nghiệm hoàn thành công việc chung.

5.     Có tinh thần học hỏi, lắng nghe các thành viên khác.

6.     Phát huy tinh thần đóng góp cho lợi ích chung của nhóm.

Hanoi , 23/8/2010

You & Me Group